Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven wat er zich allemaal afspeelt in ons gebied. Check dan regelmatig het laatste nieuws.

Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 30 januari 2018 worden er een tweetal onderwerpen gepresenteerd. Stand van zaken en doorkijk in project Meanderende Maas, traject...
Komende maandag 18 december a.s. vindt in Onder d’n Plag de laatste bijeenkomst plaats van de voorzieningenkaart Ravenstein. De dorpsraad Ravenstein zal vertellen wat zij...
Op woensdag 29 november is er een debatavond voor inwoners van Ravenstein en omliggende kernen over maatschappelijke voorzieningen in hun woonomgeving. In december volgt een...
Beste betrokkenen, leden van de werkgroep voorzieningenkaart Ravenstein, Bij deze treft u de nieuwsbrief aan van de openbare dorpsraadsvergadering van 25 oktober. Tijdens deze bijeenkomst...
Tijdens de openbare vergadering op woensdag 25 oktober 2017 zal de gemeente Oss een presentatie geven van de stand van zaken m.b.t. de uitwerking Voorzieningenkaart....
Op donderdag 14 september 2017 is de officiële bouwstart van de nieuwe brandweerkazerne in Ravenstein. Wethouder Johan van der Schoot verricht samen met de brandweer...
Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 5 september 2017 zal de gemeente Oss ingaan op de actuele woningbouwcijfers en woningbehoefte voor het dorpsraadgebied Ravenstein. Verder...
Gemeente Oss en Van Grunsven Ontwikkeling ondertekenen kooprealisatieovereenkomst Begin 2018 verhuist de brandweerkazerne naar de Veersingel in Ravenstein. Op de oude locatie van de brandweerkazerne...
Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein op dinsdag 21 februari, worden onderstaande punten besproken. Ontwerpwijzigingsplan “Wijziging 1 kom Ravenstein – 2013” Het gaat...
Geachte ………. , De Stadspoort aan de Kasteelseplaats 1 te Ravenstein is al een paar maanden afgesloten om te renoveren. Deze renovatie heeft langer geduurd...
Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein op dinsdag 13 december is er een informatieavond over de bouwplannen op  ’t Kolkske / Schaafdries te...
Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein op dinsdag 6 september is er in het Hooghuis een openbare bewonersbijeenkomst over de uitvoering van de...