LOCATIE BRANDWEERKAZERNE EN INTEGRAAL UITVOERINGS PLAN

Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein op dinsdag 21 februari, worden onderstaande punten besproken.

  1. Ontwerpwijzigingsplan “Wijziging 1 kom Ravenstein – 2013”
    Het gaat over een locatie aan de Veersingel te Ravenstein om de bouw van een nieuwe brandweerkazerne mogelijk te maken. Tijdens de vergadering zal door de gemeente een toelichting worden gegeven.
  1. Bespreking voorstellen van de dorpsraad Ravenstein voor het Integraal Uitvoerings Plan 2018 t/m 2021 van de gemeente Oss.
    Het gaat over het noemen van enkele straten, paden en (delen van) vestingwerken tot verbetering van de openbare ruimte. Ook dit zal tijdens de vergadering toegelicht worden.

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kortom een interessante avond voor alle inwoners. De dorpsraadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Raadhuis, St. Luciastraat 2 te Ravenstein.

De volledige agenda ziet u hier.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Dorpsraad Ravenstein, Karin Sutherland (voorzitter)