Adviesraad Sociaal Domein Oss

De Adviesraad Sociaal Domein Oss is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Oss. De raad vormt een brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen.

Wij adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd.

Naast zorg en maatschappelijk ondersteuning zijn verdere onderwerpen: jeugd, werk, inkomen, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leeftijden.

Kenniskringen

De Kenniskringen bereiden de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein voor. Een adviesvraag kan bij één of meerdere Kenniskringen worden neergelegd. De Kenniskringen kunnen daarnaast eigen punten aandragen waarover de Adviesraad Sociaal Domein kan adviseren aan het college van B en W.

De Kenniskringen leveren ook jaarlijks de input voor het adviesprogramma van de Adviesraad Sociaal Domein als geheel en een bijdrage aan het jaarverslag.

Bij de start van de Adviesraad Sociaal Domein zijn de volgende Kenniskringen ingesteld:

  • Jeugd
  • Wmo
  • Werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening
  • Btb (werkgroep)

Dorpsraad Ravenstein - ASD logo

Postbus 5
5340 BA OSS
Tel: 06 2527 4240

www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl
adviesraadsociaaldomein@oss.nl

Volg ons op Facebook.
Volg ons op Twitter.