Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven wat er zich allemaal afspeelt in ons gebied. Check dan regelmatig het laatste nieuws.

Er is ook in Oss grote behoefte aan woningen en ruimte voor bedrijven. Oss gaat de ontwikkeling ervan versnellen en doet dat met een nieuwe...
De woningmarkt staat al jaren onder druk. Er zijn te weinig huizen om aan de vraag bij met name starters en ouderen te kunnen voldoen....
De thema-avond over wonen op woensdag 11 maart in Vidi Reo gaat NIET door. De gemeente Oss heeft in samenspraak met de dorpsraad het besluit...
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan dorpsraad, wethouder, wijkagent en gebiedsbeheerder . Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 26  november 2019 wordt u in...
Bent u tevreden over uw woning? Of denkt u er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe wilt u dan wonen? Vrijdag 8 februari...
De Kolk Begin 2018 is de brandweerkazerne verhuisd naar de Veersingel in Ravenstein. Op de locatie van de voormalige gemeentewerf en de brandweerkazerne op De...
Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 30 januari 2018 worden er een tweetal onderwerpen gepresenteerd. Stand van zaken en doorkijk in project Meanderende Maas, traject...
Komende maandag 18 december a.s. vindt in Onder d’n Plag de laatste bijeenkomst plaats van de voorzieningenkaart Ravenstein. De dorpsraad Ravenstein zal vertellen wat zij...
Op woensdag 29 november is er een debatavond voor inwoners van Ravenstein en omliggende kernen over maatschappelijke voorzieningen in hun woonomgeving. In december volgt een...
Beste betrokkenen, leden van de werkgroep voorzieningenkaart Ravenstein, Bij deze treft u de nieuwsbrief aan van de openbare dorpsraadsvergadering van 25 oktober. Tijdens deze bijeenkomst...