Extra woningen in plan de Kolk Ravenstein

Gemeente Oss en Van Grunsven Ontwikkeling ondertekenen kooprealisatieovereenkomst

Begin 2018 verhuist de brandweerkazerne naar de Veersingel in Ravenstein. Op de oude locatie van de brandweerkazerne komen winkels en woningen. De naam van deze locatie is De Kolk. Woensdag 12 juli ondertekenden Wethouder van der Schoot namens Gemeente Oss en Marcel Hoogendorp namens Van Grunsven Ontwikkeling de kooprealisatieovereenkomst voor De Kolk in Ravenstein.

Extra woningen en EMTÉ supermarkt
Eind 2016 presenteerden de gemeente en Van Grunsven het plan voor De Kolk. Dit plan bevatte de komst van een EMTÉ supermarkt, 17 (huur en koop) appartementen en enkele dagwinkels. In de onderhandelingen verkocht de gemeente uiteindelijk een groter deel van het gebied aan Van Grunsven. Hierdoor is het mogelijk om 20 woningen extra te bouwen. Dit worden voornamelijk rijwoningen met een tuin. Het plan is door de verschillende type woningen geschikt voor starters, gezinnen en senioren. Er zijn daarnaast voldoende parkeerplaatsen voor de supermarkt en woningen. En in het ontwerp hebben we rekening gehouden met het geluid en het draaien van de vrachtwagens die de winkels bevoorraden. Op www.oss.nl/dekolk staan tekeningen van het plan.

De EMTÉ supermarkt biedt inspiratie en beleving rondom goed en lekker eten; kwaliteit van een speciaalzaak met de prijzen van supermarkt. Ook heeft de EMTÉ een open keuken waar ze dagelijks verse noten branden, pizza’s beleggen, maaltijdsalades bereiden en yoghurts toppen met verse vruchten.

Aanpassen verkeerssituatie
Door de nieuwe plannen verwachten we meer verkeer rondom De Kolk door winkelend publiek en het bevoorraden van de winkels. We willen niet dat hierdoor onveilige situaties op de Schaafdries ontstaan. Daarom maken we op de kruisingen De Verver-Schaafdries en Gansheuvel-Schaafdries verkeersdrempels in de vorm van plateaus.

Planning
Om het plan mogelijk te maken, moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Na de zomer starten we dit traject en houden we een informatieavond over het bestemmingsplanproces. Het is in die periode ook mogelijk om zienswijzen in te dienen. Alle definitieve data en meer informatie over de inzage en bijeenkomsten plaatsen we op www.oss.nl/dekolk en in Oss Actueel.

Ondertussen start de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Veersingel in Ravenstein. Als deze klaar is, wordt de huidige kazerne gesloopt. Daarna start Van Grunsven Ontwikkeling met de bouw op locatie De Kolk. We verwachten dat dit in de zomer van 2018 is.