Uitbreidingsmogelijkheden woningbouw

Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 30 januari 2018 worden er een tweetal onderwerpen gepresenteerd.

  1. Stand van zaken en doorkijk in project Meanderende Maas, traject Ravenstein-Lith, door Anne Zaadnoorddijk.
  2. Presentatie uitbreidingsmogelijkheden woningbouw kern Ravenstein door stedenbouwkundig bureau Pouderoyen te Nijmegen.

Bij agendapunt 2 zullen aanwezig zijn de wethouders Ruimtelijke Ordening en Woningbouw, respectievelijk de heren J. van der Schoot en G. Wagemakers.

U bent van harte welkom in Vidi Reo, van Kesselplaats 2, Ravenstein. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpsraad Ravenstein,
Wil Princen (voorzitter).