START BOUW NIEUWE BRANDWEERKAZERNE RAVENSTEIN

Op donderdag 14 september 2017 is de officiële bouwstart van de nieuwe brandweerkazerne in Ravenstein. Wethouder Johan van der Schoot verricht samen met de brandweer de eerste bouwhandeling. De feestelijke bijeenkomst begint om 15.30 uur op de bouwplaats aan de Veersingel 2 in Ravenstein. Uw redactie is van harte welkom.

Waarom een nieuwe kazerne?
De bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Veersingel in Ravenstein heeft twee redenen. De huidige kazerne aan de Schaafdries is verouderd en binnen enkele jaren toe aan een flinke opknapbeurt. Tegelijkertijd is er in Ravenstein behoefte aan nieuwe woningen. Het terrein aan de Schaafdries is daar zeer geschikt voor. De gemeenteraad van Oss heeft daarom de keuze gemaakt om de oude kazerne aan de Schaafdries te slopen en hier woningbouw mogelijk te maken. De brandweer van Ravenstein krijgt een splinternieuw onderdak aan de Veersingel.

Hoe ziet de nieuwe kazerne er uit?
De nieuwe kazerne aan de Veersingel is een gebouw dat voldoet aan de eisen van een modern brandweerkorps. De kazerne is een ontwerp van Bonnemayer Architecten; aannemingsbedrijf Cornelissen  bouwt het pand. Het gebouw krijgt eigentijdse voorzieningen om snel en veilig uit te rukken en om goed te kunnen oefenen. Er staat in 2018 een energie neutrale kazerne met lage onderhoudskosten. Bij het ontwerp is er voor gezorgd dat de brandweerauto’s een eigen toegang hebben, los van de route voor auto’s van personeel en bezoekers.

Hoe vaak komt het korps Ravenstein in actie?
Het brandweerkorps van Ravenstein heeft 18 medewerkers. Behalve de postcommandant bestaat het korps uit vrijwillige brandweerlieden. Gemiddeld per jaar rukt de brandweer van Ravenstein zo’n 60 keer uit voor incidenten. Het korps oefent 40 keer per jaar.