Voorzieningenkaart Ravenstein: Hoe gaat het verder?

Op woensdag 29 november is er een debatavond voor inwoners van Ravenstein en omliggende kernen over maatschappelijke voorzieningen in hun woonomgeving. In december volgt een informatiebijeenkomst waar inwoners hun voorkeur kunnen uitspreken. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 neemt het Osse college van B&W een besluit.

In oktober 2017 is er met de inwoners gesproken over de voorzieningenkaart Ravenstein. Zij gaven hun mening over de mogelijkheden voor ontmoeten, sport, cultuur, onderwijs en wonen. Op die bijeenkomst maakten de wethouders Den Brok en Wagemakers duidelijk dat een Omnipark buiten de bebouwde kom niet tot de mogelijkheden behoort. Dat geldt ook voor 'ontmoeten' op De Bleek en op Het Kempke.

Uitgangspunten
De uitgangspunten zijn volgens de gemeente Oss:
* Maatschappelijke voorzieningen bij voorkeur in bebouwde kom: voor de leefbaarheid van kernen is het belangrijk om voorzieningen zo veel als mogelijk dicht bij de woonomgeving te plaatsen, makkelijk bereikbaar met de fiets of te voet.
* Maatschappelijke voorzieningen moeten 40 jaar oud zijn voordat de gemeente investeert. De basisschool in Ravenstein (2003) en Onder d’n Plag (2012) gaan allebei nog lang mee; gemeenschapshuis Vidi Reo en sporthal De Hoge Graaf zijn ouder dan 40 jaar en toe aan renovatie/vervanging.
* Wonen: plannen voor ‘wonen in een weiland’ zoals bij het Omnipark, past niet in het bouwbeleid van de Rijksoverheid en krijgt geen goedkeuring.
* Verkennen plannen Raadhuis Ravenstein: bestuur staat open voor de semi-openbare bestemming van het Raadhuis voor het Toeristisch Informatiecentrum (TIR), vergaderen, ontmoeten, horeca, postkantoor en wonen.

Oplossingen?
Er zijn twee soorten oplossingen, stelt de gemeente: spreiden of concentreren.

Spreiden:

- Scenario 1: Ontmoeten in het Stadje: Keuze 1 - Vidi Reo blijft in het stadje op de huidige plek of in klooster/pastorie; Keuze 2 - Vidi Reo verplaatsen naar het Hooghuis.
- Scenario 2: Binnen- en buitensport blijft op de huidige plek: Keuze 1 - Binnensport op de Hoge Graaf; Keuze 2 - Buitensport op Den Ong en Onder den Plag.

Concentreren:
- Scenario 3: één cluster voetbal: Beide voetbalclubs naar Onder den Plag
- Scenario 4: twee clusters: één in Ravenstein en Onder den Plag: Keuze 1- Combineren Binnensport en ontmoeten op de Hoge Graaf; Keuze 2 - Ontmoeten en binnen/buitensport op Den Ong.

Kijk voor meer info op www.oss.nl/voorzieningenkaart