Onze leden

Dorpsraad Ravenstein: sámen werken aan de leefbaarheid Gemeente Oss wil bewoners betrekken bij ontwikkelingen en knelpunten in de directe woonomgeving, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat. Om dit te realiseren én om de afstand tussen de gemeente en bewoners te verkleinen zijn wijk- en dorpsraden aangesteld, waaronder Dorpsraad Ravenstein. Het werkgebied van Dorpsraad Ravenstein omvat de kernen Demen, Deursen- Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en Ravenstein met in totaal zo’n 5.210 inwoners. Een van de taken van Dorpsraad Ravenstein is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B & W.

Dorpsraad Ravenstein - Ina Kok-Neehoff

Ina Kok-Neehoff

Voorzitter, PR en communicatie, economische zaken, aandachtsdorpsraadlid Huisseling.

 

Dorpsraad Ravenstein - Theo Schepens

Theo Schepens

Secretaris, sport, jeugd en cultuur, natuur en milieu, aandachtsdorpsraadslid DDDDN .

 

Dorpsraad Ravenstein - Gerald van Huisseling

Gerald van Huisseling

Penningmeester, jeugd en cultuur,  natuur en milieu, orde en openbare veiligheid, mobiliteit, wijkgericht werken, aandachtsdorpsraadslid DDDDN.

Dorpsraad Ravenstein - Ella de Wildt

Ella de Wildt

Vice-voorzitter, wijkgericht werken, PR en communicatie, mobiliteit, aandachtsdorpsraadlid Ravenstein.

 

Dorpsraad Ravenstein - Mari van Roosmalen

Mari van Roosmalen

Ruimtelijke ordening, openbare ruimte, woningbouw, sport, aandachtsdorpsraadslid Huisseling.

 

Dorpsraad Ravenstein - Fons Giesbers

Fons Giesbers

Woningbouw, openbare ruimte, orde en openbare veiligheid, ruimtelijke ordening, economische zaken, aandachtsdorpsraadslid Ravenstein.

Kim School

Wijkcoördinator Oss.