Versnelling woningbouw en bedrijventerreinen Oss

Er is ook in Oss grote behoefte aan woningen en ruimte voor bedrijven. Oss gaat de ontwikkeling ervan versnellen en doet dat met een nieuwe aanpak.

Wethouder Frank den Brok, namens de andere betrokken wethouders: ‘De woningbehoefte, ook in Oss is groot. We willen veel extra woningen bouwen, een verdubbeling van de huidige productie naar 600 per jaar.

Om tot de noodzakelijke versnelling te komen, hebben we al eerder aangekondigd dat we, naast allerlei lopende projecten en kleinere plannen, inzetten op grootschalige woningbouw in Oss Noord West, Geffen en Ravenstein. Daarvoor hebben we nu nieuwe grondposities genomen.

Daarnaast willen we extra bedrijventerreinenontwikkelen, ook voor het Osse MKB.’

Wij zijn er ons bewust van dat we ook de uitvoering moeten versnellen. Dat gaan we doen met een nieuwe aanpak. We gaan dat als gemeente niet alleen doen, maar samen met organisaties in Oss en daarbuiten.

Bijlagen, te downloaden via https://we.tl/t-Cc35tbTlMa

  • 1a Collegebesluit
    1b Opinienota
  • 2 Rapportage Taskforce Versnelling aanpak woningbouw en bedrijventerreinen
  • 3 a en b: Achtergronden Ravenstein Woningbouw
  • 4 NEPROM, prioriteiten regeerakkoord woningbouw
  • 5 presentatie Taskforce

Zie meer over woningbouw in Ravenstein.

Plannen voor grote nieuwe woonwijk rond station Ravenstein