Woningbouw Ravenstein

De woningmarkt staat al jaren onder druk. Er zijn te weinig huizen om aan de vraag bij met name starters en ouderen te kunnen voldoen. Ook in de gemeente Oss leven de zorgen over de woningmarkt, met daarbij extra aandacht voor Ravenstein. Om het stadje leefbaar te houden is een aantal acties opgepakt.

Dit is nog niet genoeg om het woningtekort op te lossen. Daarom worden nog verschillende andere plannen in het stadje ontwikkeld.

De video over woningbouw in Ravenstein is te zien via deze link https://youtu.be/tNyjcx3D6GY