Openbare vergadering

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan dorpsraad, wethouder, wijkagent en gebiedsbeheerder .

Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 26  november 2019 wordt u in de gelegenheid gesteld voor het stellen van vragen aan alle aanwezigen over allerlei onderwerpen. Indien mogelijk zullen wij deze direct beantwoorden. Is dit niet het geval dan zullen wij deze indien mogelijk schriftelijk aan u beantwoorden of verwerken in het verslag.

Ook wordt de stand van zaken medegedeeld over de volgende onderwerpen:
* Vidi Reo
* kerk en Pastorie
* Woonwensenonderzoek
* Woningbouw: o.a. 't Kolkske, Klooster, Hooghuis
* Sport
* Mobiliteit: o.a. A50 en Dorpenweg
* Thema-avond alcohol en drugs
* Criminaliteit 2019
* Herbestemming Raadhuis (T.I.R., Heemkundering Ravenstein,
St. Barbaragilde en Donato's Gewoon Bijzonder)

De vergadering is in het belang van de bewoners en de saamhorigheid in de kernen van Ravenstein. Des temeer een reden om de vergadering bij te wonen.

De dorpsraadvergadering begint om 20.00 uur in het Raadhuis in Ravenstein.

Voor de volledige agenda klik hier.

Met vriendelijke groet,
Namens de Dorpsraad Ravenstein,
Mari van Roosmalen (voorzitter)