EETPUNT ‘VALKENBURCHT’ IN RAVENSTEIN ZOEKT VRIJWILLIGERS

Heeft u een uurtje tijd om iets te kunnen betekenen voor anderen? Voor het eetpunt ‘Valkenburcht’ in Ravenstein is ONS welzijn op zoek naar enthousiaste gastvrouwen/-heren die het huidige team tussen de middag willen versterken. Ouderen, die niet meer in staat zijn om dagelijks hun warme maaltijd te bereiden en niet graag alleen willen eten, hebben dagelijks de mogelijkheid om in ‘De Maashorst’ in gezelschap van anderen een warme maaltijd te nuttigen. Wat doet een gastheer/-vrouw? Een gastheer of gastvrouw is één keer per week van 11.30 uur tot + 13.30 uur aanwezig…Read more

RAAFJE VAN VERDIENSTEN

Oproep: wie verdient een ‘Raafje’? Dorpsraad Ravenstein reikt ook dit jaar weer het ‘Raafje” uit, een onderscheiding voor mensen die zich actief inzetten voor Ravenstein, Huisseling, Neerlangel, Deursen, Demen, Dennenburg of Dieden. In de oude gemeente Ravenstein wonen veel mensen die zich (belangeloos) inzetten voor de samenleving waarin iedereen mee kan doen of die ten goede komen van de inwoners. Daarom een oproep: kent u zulke inspirerende mensen en/of organisaties? Nomineer hen dan voor een ‘Raafje’! Geef kandidaten door Kent u iemand die een ‘Raafje’ verdient, laat het weten aan de dorpsraad. Geef uw…Read more

SCHETSPLAN BLEEK

Op 25 september 2018 zendt Omroep Walraven een uitzending uit  over het “schetsplan Bleek” en ook in het Brabants Dagblad is hierover gepubliceerd. Het “schetsplan Bleek” is een plan van enkele individuele inwoners van Ravenstein waarin zij aangeven hoe het gemeenschapshuis op een historisch verantwoorde wijze ingepast kan worden op het voormalige hoornwerk (Bleek), wat zij zien als de beste locatie voor een nieuw gemeenschapshuis. Om iedereen de gelegenheid te geven dit plan eens rustig en in zijn geheel te bekijken, wordt het schetsplan hier voor u beschikbaar gesteld. Klik hier voor het…Read more

PROGRAMMA VAN DE NIEUWE DORPSRAAD RAVENSTEIN 2018-2022

Dinsdag 11 september zal de nieuwe dorpsraad zich presenteren en kunnen bewoners, samen met de dorpsraadleden, informeel praten over het plan van aanpak/prioritering van de nieuwe dorpsraad Ravenstein 2018-2022. Tijdens deze vergadering zal ook de nieuwe aandacht wethouder voor Ravenstein, Frank den Brok zich voorstellen. Ook deze keer is er weer een spreekrecht voor het publiek over punten die niet op de agenda staan. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dit voor de vergadering even melden bij de voorzitter. De vergadering is in het belang van de bewoners en de…Read more

PRAKTISCH ALLES GROEN

Kom, zet die groene bril op en bedenk een fantastisch en creatief verbeteridee voor ons dorp! De kans om zelf mee te denken over het groen in jouw wijk! De 1e prijs is een voucher van 15.000 euro, te besteden aan jullie groene idee. De 2e prijs is 10.000 euro. Zet die groene bril op! Je moet er écht even doorheen kijken Waarschijnlijk heb je wel ideeën of wensen over jouw straat, buurt, wijk of dorp. Woon je in een straat, een hof, aan een plein of doorgaande weg? Of in een appartement en heb…Read more

INLOOPSPREEKUREN DORPSRAAD RAVENSTEIN

In de maanden juli en augustus houdt de dorpsraad op onderstaande datums in het Raadhuis, de Molen en Onder d’n Plag een inloopspreekuur. Tijdens het spreekuur is er de gelegenheid om over ideeën te praten of te filosoferen, onder het genot van een kop koffie, over onderwerpen die u bezighouden in relatie tot de leefbaarheid in Ravenstein. En dat kan en mag over van alles gaan! U hoeft voor dit spreekuur géén afspraak te maken. Als het druk is, kan het voorkomen dat u even moet wachten. Tijdens dit spreekuur wordt u te…Read more

BESTEMMINGSPLAN DE KOLK

De Kolk Begin 2018 is de brandweerkazerne verhuisd naar de Veersingel in Ravenstein. Op de locatie van de voormalige gemeentewerf en de brandweerkazerne op De Kolk komen 17 (huur en koop) appartementen, enkele winkels zoals een bakker of slager en 20 rijwoningen. Het plan is door de verschillende type woningen geschikt voor starters, gezinnen en senioren. Er zijn daarnaast voldoende parkeerplaatsen voor de winkels en woningen. De afgelopen periode hebben we als gemeente gewerkt aan het bestemmingsplan voor de locatie De Kolk. Het college van B&W heeft op 12 juni 2018 het besluit…Read more

COALITIEAKKOORD OSS 2018-2022

Vrijdagmiddag 8 juni heeft de Osse coalitie haar akkoord voor 2018-2022 gepresenteerd: ‘Kansen zien, kansen pakken.’ Frank den Brok: ‘We gaan meer ruimte maken voor maatwerk. Bijvoorbeeld in de zorg, betekent het dat inwoners niet meer altijd alles krijgen wat we bieden, maar dat we nog beter kijken wat hier precies nodig is. Ook bij de openbare ruimte en bijvoorbeeld onze samenwerking met anderen gaan we kritisch kijken wat nodig is. Daarnaast wil het nieuwe college de komende jaren grote stappen zetten rond duurzaamheid, met name voor klimaat en energie, in het Osse…Read more

TUINMANNEN/VROUWEN GEZOCHT BIJ ONS WELZIJN

ONS Welzijn is op zoek naar een tuinman en/of tuinvrouw die tuintjes onderhoudt bij ouderen en/of mensen met een beperking in regio Maasland. Dit onderhoud kan bestaan uit: schoffelen, harken, gazon maaien en licht snoeiwerk. U blijft vrijheid houden omdat u zelf met de klant regelt wanneer u komt en u kunt aangeven in welke gemeente(n) en hoeveel u ingezet wilt worden! Gevraagd wordt: Iemand met groene vingers, een sociaal hart die zelfstandig kan werken In bezit van een auto voor vervoer naar tuintjes binnen regio Maasland. Ook is het mogelijk om aan…Read more

MAAK DE MAAS WEER MOOI !

24 maart is de Landelijke Opschoondag en project Schone Maas. Het is heel hard nodig, vooral langs de Maas en het Deelenkanaal om het afval op te ruimen. Wil je een schone Maas, een mooi uitzicht hebben i.p.v. grof afval? Bent u graag actief voor de natuur in uw omgeving? Help dan mee en meld je aan via www.landschapsbeheer-oss.nl Klik hier voor de poster Groet, Tonnie van Hooff, coördinatorRead more