BUURTBEMIDDELING LOST AL 25 JAAR BURENRUZIES SUCCESVOL OP

De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem.   “ONS welzijn houdt zich bezig met buurtbemiddeling in Oss. We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer…Read more

DOE JIJ MEE MET WORLD CLEANUP DAY?

Op zaterdag 18 september 2021 is het zover! Dan is het World Cleanup Day. Meer dan 180 landen geven de wereld een grote schoonmaakbeurt, met als doel: zoveel mogelijk zwerfafval opruimen.  Dat levert een schonere omgeving op en geeft een prachtig, wereldwijd signaal dat iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren! Doe je mee?Ook alle inwoners van gemeente Oss kunnen meedoen. Je kiest zelf waar en met wie je gaat opruimen. NL Schoon legt natuurlijk graag vast wie er allemaal meedoen en wat we allemaal opruimen. Zet je actie op de kaart via www.supportervanschoon.nl.…Read more

CAFÉ BREIN UDEN/VEGHEL EN OSS – IN BALANS MET MANTELZORG

Wanneer u mantelzorger bent van iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel kan er veel op u af komen. Naast het zorgen voor een naaste kunnen er veel vragen en regelzaken zijn. Soms ziet u door de bomen het bos niet meer en dreigt u overbelast te raken. Hoe kunt u toch in balans blijven en uw zorgtaken blijven combineren met andere dagelijkse bezigheden? Dit thema staat centraal tijdens de bijeenkomsten georganiseerd door Café Brein op maandag 27 september 2021 in Uden en op dinsdag 28 september 2021 in Oss. Café Brein is een trefpunt…Read more

RESULTAAT ENQUÊTE HERBESTEMMING LUCIAKERK

Ruim 600 respondenten hebben aangegeven welke voorkeur ze hebben. 80% van de deelnemers kiest voor evenementen en muziekconcerten. 18% van de deelnemers hecht aan de eucharistieviering of eredienst in de Luciakerk. De enquête werd gehouden om te peilen welke wensen er binnen de Ravensteinse gemeenschap leven. De Luciakerk is immers van ons allemaal. Het feit dat er binnen 2 weken al meer dan 400 respondenten waren, geeft aan dat de Lucia veel Ravensteiners aan het hart gaat. Stichting Anna Lucia Ravenstein heeft met de thema's beleving, bezinning, bezieling diverse geschikte potentiële activiteiten in kaart gebracht om…Read more

RAVENSTEINBOUWT

De afgelopen tijd zijn door de gemeente plannen naar buiten gebracht om te gaan bouwen in Ravenstein. Naar aanleiding hiervan is er een groep opgericht die de belangen van de woningzoekende Ravensteiners vertegenwoordigd. Zij hebben dit gedaan door de vraag en de wensen op het gebied van woningbouw te inventariseren met behulp van een enquête. Een deel van de informatie hebben zij samengevat in een flyer. Met het CPO project hopen zij dat ze zoveel mogelijk huizen kunnen bouwen die aansluiten op de wensen van de leden van de vereniging. Het kan dus zo…Read more

SINT LUCIAKERK RAVENSTEIN

Bij decreet van 5 juni 2020 werd de Sint Luciakerk te Ravenstein (anno 1735) door de bisschop van 's-Hertogenbosch aan de eredienst onttrokken. Dat geschiedde op verzoek van het bestuur van de parochie Heilige Johannes de Doper te Schaijk. Tegen dat besluit van de bisschop heeft Stichting Loterijfonds Ravenstein (anno 1729), de bouwer van de kerk, beroep aangetekend bij de Congregatie voor de Clerus te Rome. Zie www.loterijfondsravenstein.info/actueel voor de uitspraak van de Congregatie voor de Clerus en het persbericht dat het Loterijfonds naar aanleiding daarvan heeft doen uitgaan.Read more

NOSTALGISCHE KERMIS JAN CUNENPARK EN KERMISPARK RUSHEUVEL VAN START OP DONDERDAG 12 AUGUSTUS

Op donderdag 12 augustus 2021 begint de kermis in Oss. Vanwege corona op twee plaatsen, net als in 2020: in het park van museum Jan Cunen en aan de Rusheuvel. Om 12.00 uur opent wethouder Van Kessel de nostalgische kermis in het Jan Cunenpark. Een uur later, om 13.00 uur, is het Kermispark Oss aan de Rusheuvel aan de beurt. Bij de opening van het kermispark zorgt Milko Renz voor een vrolijke noot door wethouder Van Kessel te helpen bij het bewaken van 1,5 meter. De kermis duurt tot en met 18 augustus.…Read more

JE CV-KETEL BIJVULLEN EN ONTLUCHTEN VOOR STOOKSEIZOEN BEGINT

Hoe hoog is de druk op jouw ketel?Ieder jaar moet je even controleren of de druk op je cv-ketel nog tussen de 1,5 en 2 bar is. Voor het stookseizoen. Nu dus! Ontluchten en bijvullen kun je zelf. Net als de eco-knop aanzetten en de temperatuur van je cv-ketel lager zetten.  Je CV verwarmt het water voor je kraan en douche (tapwater) èn het water voor het verwarmen van je huis. De eco-knop bespaart energie bij het verwarmen van je tapwater. Je bespaart energie op je verwarming wanneer je de cv op een…Read more

SAVE THE DATE

Zondag 19 september: Open Club dag 2021! Bootcamp, dans, jeu de boules, scouting, sport en spel, tennis, voetbal, volleybal......... We  werken met een enthousiast team van verschillende verenigingen aan de voorbereidingen voor de eerste Open Club dag voor iedereen die graag beweegt en sport !  Het programma is nog niet helemaal bekend, maar we willen jullie alvast vragen om  zondag 19 september vrij te houden in je agenda en die van je clubgenoten zodat je volop mee kunt doen. Dan zorgen wij voor een programma waar iedereen, van jong tot oud, aan mee kan doen en maken we er…Read more

INLOOPSPREEKUREN DORPSRAAD RAVENSTEIN

Om iedereen de gelegenheid te geven binnen te kunnen lopen bij de dorpsraad Ravenstein, zijn er op verschillende tijden en locaties spreekuren. Tijdens het spreekuur is er de gelegenheid om over ideeën te praten of te filosoferen, onder het genot van een kop koffie/thee, over onderwerpen die u bezighouden in relatie tot de leefbaarheid in Ravenstein. En dat kan en mag over van alles gaan! De spreekuren zijn in de ochtend van 09.30-12.00 uur en ’s avonds van 19.30-21.30 uur. U hoeft voor dit spreekuur géén afspraak te maken. Als het druk is,…Read more