OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD RAVENSTEIN

Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 7 mei 2019 wordt u bijgepraat over de volgende onderwerpen: Vidi Reo Kerk en pastorie Woonwensen Woningbouw Boerenbond Raadhuis Sport Mobiliteit Thema-avond alcohol en drugs Ook deze keer is er weer een spreekrecht voor het publiek over punten die niet op de agenda staan. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dit voor de vergadering even melden bij de voorzitter. De vergadering is in het belang van de bewoners en de saamhorigheid in de kernen van Ravenstein. Des temeer een reden om de vergadering bij…Read more

A50 MIRT-ONDERZOEK

Het belang van het MIRT-onderzoek De verkeersproblemen op de A50-corridor Nijmegen-Eindhoven nemen steeds verder toe. Het MIRT-onderzoek dat onlangs is gestart, moet de oorzaken van de problemen achterhalen en mogelijke oplossingen in kaart brengen.  Het MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Eind 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met een MIRT-onderzoek naar de verkeersproblemen op de A50 Nijmegen-Eindhoven. De bereikbaarheid van Gelderland en Noord-Brabant staat door de vele files met name op het tracé met de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven onder druk.  Ook is er sprake van een groot…Read more

DUURZAAM ONTMOETEN: DENK MEE OVER UW BUURT

Wilt u meedenken over het groener maken van uw buurt? Dat kan tijdens een van de bijeenkomsten van Duurzaam ontmoeten. Dit voorjaar reizen Klimaatwagen Kate (van Waterschap Aa en Maas) en jouw Buur(t)bus (van wooncorporatie Mooiland) door de kernen van Oss. Iedereen is welkom voor een kopje koffie op hun gezellige terras. Een plant voor een stoeptegel Bij Duurzaam ontmoeten kunt u leuke ideeën opdoen om uw eigen woonomgeving groener te maken. Bijvoorbeeld hoe u uw eigen tuin groen(er) kunt maken en hoe u een regenton kunt plaatsen. Dit zorgt voor meer koelte…Read more

WOONWENSENONDERZOEK 2019

Bent u tevreden over uw woning? Of denkt u er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe wilt u dan wonen? Vrijdag 8 februari aanstaande valt bij veel inwoners van de gemeente Oss en álle kernen een uitnodiging op de deurmat om deel te nemen aan het woonwensenonderzoek 2019. Het woonwensenonderzoek vindt plaats in de periode van 8 tot en met 22 februari 2019. Iedereen kan meedoen. Ook de mensen die niet tot onze steekproef behoren en geen persoonlijke uitnodiging hebben gehad. Graag zelfs! (denk bijvoorbeeld ook aan de studerende zoon of…Read more

OSSE BURGEMEESTER WOBINE BUIJS-GLAUDEMANS BESTE BESTUURDER 2018

Vanmiddag is de Osse burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans verkozen tot Beste Lokale Bestuurder van 2018 door het vakblad Binnenlands Bestuur. Dit werd bekendgemaakt tijdens het jaarlijks evenement Kompas 2019 in Helmond. Verbindende rol en aanpak ondermijnende criminaliteit Reactie burgemeester Buijs-Glaudemans: ‘Mensen die me kennen, weten dat ik geïnspireerd ben door de Global Goals. Vanuit die doelen willen we werken aan een veilige samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn; waarin iedereen zijn of haar talenten kan ontplooien. De reden voor de nominatie is, zo hoorde ik, mijn verbindende rol tijdens het spoordrama, maar ook de…Read more

RAAFJE VAN VERDIENSTEN

Dorpsraad Ravenstein reikt ieder jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie het ‘Raafje” uit, een onderscheiding voor mensen die zich actief inzetten voor Ravenstein, Huisseling, Neerlangel, Deursen, Demen, Dennenburg of Dieden. In de oude gemeente Ravenstein wonen veel mensen die zich (belangeloos) inzetten voor de samenleving waarin iedereen mee kan doen of die ten goede komen van de inwoners. Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van dinsdag 8 januari 2019 zijn de raafjes uitgereikt aan Zr. Cis Brands uit Ravenstein voor o.a. haar vele werk bij de parochie, de Valkenburcht, het bezoeken van ouderen, betrokken bij St.…Read more

NIEUWJAARSRECEPTIE 2019

De nieuwe Dorpsraad van Ravenstein  wenst U een voorspoedig 2019, waarin we samen willen bouwen en werken aan een goede toekomst voor alle inwoners van nu en later. Tevens nodigen wij u uit voor onze Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 8 januari 2019 van 20.00-22.00 uur in Den Achterhof, Hamstraat 1, Huisseling. Tijdens deze receptie worden er 2 Raafjes van verdiensten uitgereikt en zal er een muzikaal optreden plaatsvinden. Wij hopen u te mogen begroeten op 8 januari! Dorpsraad Ravenstein Mari van Roosmalen, voorzitterRead more

EETPUNT ‘VALKENBURCHT’ IN RAVENSTEIN ZOEKT VRIJWILLIGERS

Heeft u een uurtje tijd om iets te kunnen betekenen voor anderen? Voor het eetpunt ‘Valkenburcht’ in Ravenstein is ONS welzijn op zoek naar enthousiaste gastvrouwen/-heren die het huidige team tussen de middag willen versterken. Ouderen, die niet meer in staat zijn om dagelijks hun warme maaltijd te bereiden en niet graag alleen willen eten, hebben dagelijks de mogelijkheid om in ‘De Maashorst’ in gezelschap van anderen een warme maaltijd te nuttigen. Wat doet een gastheer/-vrouw? Een gastheer of gastvrouw is één keer per week van 11.30 uur tot + 13.30 uur aanwezig…Read more

RAAFJE VAN VERDIENSTEN

Oproep: wie verdient een ‘Raafje’? Dorpsraad Ravenstein reikt ook dit jaar weer het ‘Raafje” uit, een onderscheiding voor mensen die zich actief inzetten voor Ravenstein, Huisseling, Neerlangel, Deursen, Demen, Dennenburg of Dieden. In de oude gemeente Ravenstein wonen veel mensen die zich (belangeloos) inzetten voor de samenleving waarin iedereen mee kan doen of die ten goede komen van de inwoners. Daarom een oproep: kent u zulke inspirerende mensen en/of organisaties? Nomineer hen dan voor een ‘Raafje’! Geef kandidaten door Kent u iemand die een ‘Raafje’ verdient, laat het weten aan de dorpsraad. Geef uw…Read more

SCHETSPLAN BLEEK

Op 25 september 2018 zendt Omroep Walraven een uitzending uit  over het “schetsplan Bleek” en ook in het Brabants Dagblad is hierover gepubliceerd. Het “schetsplan Bleek” is een plan van enkele individuele inwoners van Ravenstein waarin zij aangeven hoe het gemeenschapshuis op een historisch verantwoorde wijze ingepast kan worden op het voormalige hoornwerk (Bleek), wat zij zien als de beste locatie voor een nieuw gemeenschapshuis. Om iedereen de gelegenheid te geven dit plan eens rustig en in zijn geheel te bekijken, wordt het schetsplan hier voor u beschikbaar gesteld. Klik hier voor het…Read more