Verslag inloopavond Vidi Reo 8 november 2023

Op 8 november 2023 organiseerde de gemeente Oss een inloopbijeenkomst waarbij de plannen voor de realisatie van de nieuwbouw van gemeenschapshuis Vidi Reo en de gebiedsvisie van het Bovenste Hoornwerk en de Beneden-Bleek bekeken konden worden.
Er zijn veel vragen gesteld die in onderstaand verslag beantwoord worden.

Als u na het lezen van bijgaande bijlagen nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen via het emailadres nieuw.vidireo@oss.nl

Onderstaand zijn 3 bijlagen toegevoegd.

De 1e bijlage is het verslag van de inloopavond. Hierin worden alle gestelde vragen op een rij gezet en beantwoord. De 2e bijlage is de presentatie van de gebiedsvisie en de 3e bijlage is het structuurontwerp. Als u op onderstaande links klikt, dan wordt de desbetreffende bijlage geopend.

1. verslag inloopavond Vidi Reo

2. presentatie gebiedsvisie

3. structuurontwerp