10 Together

Wat zou 10 Together kunnen zijn?
Een plek waar hoop is, waar we er voor elkaar zijn en samen praten over vraagstukken rondom klimaat, tiktok, keuzestress, armoede, muziek en andere actuele thema’s. Kernwoorden zijn gezelligheid, vriendschap, spellen, verdieping door samen te praten. Daarbij mogen snacks en chillen niet ontbreken!

Wat gaan we concreet doen?
We komen om de week samen op de vrijdagavond om 19:00 in een van de dorpshuizen. We willen ook op ‘veldbezoek’ gaan.

Het programma bestaat uit:

Inloop en welkom     05 min

Spellen in het thema     20 min

Starter / activiteit rondom het thema 30 min

Weerwoord en praatje over het thema  15 min

Reflecteren en een afrondend spel  05 min

Chillen     15 min


Wat willen we bereiken?
We hopen dat tieners in de individualiserende maatschappij, samen een band opbouwen, zich bewust worden, wat men voor elkaar kan betekenen. En wat zou het mooi zijn als we elke keer weer bewust iets (kleins) doen voor de ander en elkaar.

Praktische punten:

? Het is voor jongeren vanaf groep 7 tot en met 14 jaar.

? Iedereen is welkom, of je gelooft of niet

? Thema’s van de eerste drie bijeenkomsten zijn: Vriendschap - Klimaat - Zorgen voor elkaar en armoede.

? We beginnen op 3 november.

? Aanmelden via mail  familiepastoraat@heiligejohannesdedoper.nl