Agenda openbare vergadering DR Ravenstein d.d. 4-10-2023

Op woensdag 4 oktober is er een openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein. Deze zal plaatsvinden in D'n Achterhof in Huisseling en begint om 19.30 uur. De zaal is open om 19.15 uur.

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Inspreekrecht publiek (5 min per onderwerp)
 3. Vaststellen agenda
 4. Mededelingen
 5. Stand van zaken dossiers
 •    Vidi Reo
 •   Woningbouw (Stationskwartier, Hooghuis, Flexwoningen)
 •   A50
 1. Overzicht subsidieverzoeken
 2. Rondvraag

Pauze

 1. Rondetafel (verschillende onderwerpen kunnen worden besproken met leden van de

dorpsraad)

 1. Sluiting

 

 

 

Mocht U gebruik willen maken van het spreekrecht, dit graag van tevoren aangeven bij onze voorzitter Ina Kok-Neehoff.

 

Graag  tot dan!!!

Dorpsraad Ravenstein