Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven wat er zich allemaal afspeelt in ons gebied. Check dan regelmatig het laatste nieuws.

De afgelopen maanden hebben de gemeente Oss en verschillende betrokken partijen uit Ravenstein en omstreken, zich gebogen over de voorzieningen in Ravenstein. Er zijn veel...
Samenvatting en conclusies Voorzieningenkaart Dit advies is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Oss en de inwoners, verenigingen en een aantal professionals uit...
De SP-fractie in de gemeenteraad van Oss heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het gevaarlijke rijgedrag op de Dorpenweg, tussen de rotonde...
Sinds jaar en dag strijdt dorpsraad Ravenstein zij aan zij met de belangengroep A50 voor geluidswerende en fijnstof reducerende maatregelen langs het traject van bovengenoemde weg...
In maart 2011 is fysiek gestart met de reconstructie van de Megensebaan (N329). Tijdens dewerkzaamheden zullen mogelijk vertragingen ontstaan waardoor een deel van het verkeer...
Dorpsraad Ravenstein heeft in de openbare dorpsraadsvergadering van 2 december 2008 een positief advies uitgebracht over het voorgestelde verkeersplan Ravenstein.   ‘Een verkeersplan dat 100%...