CONCEPT-ADVIES VOORZIENINGENKAART RAVENSTEIN

Samenvatting en conclusies

Voorzieningenkaart

Dit advies is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Oss en de inwoners, verenigingen en een aantal professionals uit Ravenstein en de omliggende kernen. Samen hebben zij een lange termijn toekomstperspectief geschetst voor de voorzieningen in Ravenstein en de kernen voor de gemeenteraad. Dit noemen we co-creatie. Het doel van het project Voorzieningenkaart 2030 is om vervangingsinvesteringen in maatschappelijk vastgoed zoveel mogelijk te voorkomen en leefbaarheid te behouden of versterken.

Door samen in gesprek te gaan over een complex probleem brengt de Voorzieningenkaart partijen aan tafel. Dit heeft positieve effecten op de leefbaarheid. Het biedt mogelijkheden voor nieuwe samenwerking en burgerinitiatieven. Deze dragen bij aan de sociale cohesie en versterken de kracht van het dorpengebied. In de voorzieningenkaart neemt de gemeente een meer faciliterende rol in.

Klik hier om het hele concept te lezen.