EINDPRESENTATIE VOORZIENINGENKAART 2030 RAVENSTEIN

De afgelopen maanden hebben de gemeente Oss en verschillende betrokken partijen uit Ravenstein en omstreken, zich gebogen over de voorzieningen in Ravenstein. Er zijn veel voorzieningen. Wat kunnen we behouden? Welke keuzes moeten we maken? Hoe gaan we verder? In een aantal bijeenkomsten zijn deze zaken uitgespit en doorgesproken en dat heeft geleid tot een rapport. Op 2 juni is tijdens de thema-avond voorzieningenkaart het eindrapport aan u gepresenteerd. Het rapport kunt u hier lezen.