Dorpsraad Ravenstein ondersteunt onverminderd verkeersplan centrum Ravenstein

Dorpsraad Ravenstein heeft in de openbare dorpsraadsvergadering van 2 december 2008 een positief advies uitgebracht over het voorgestelde verkeersplan Ravenstein.

 

‘Een verkeersplan dat 100% voldoet aan de wensen van alle belanghebbenden is een utopie. Ravenstein is hiervoor eenvoudigweg te klein en de belangen en wensen zijn te divers’, aldus Paul van der Maas, voorzitter van de dorpsraad.

 

  

 

De Klankbordgroep Verkeersplan heeft gedurende 1,5 jaar gewikt en gewogen. Met als eindresultaat het onlangs gepresenteerde verkeersplan. Een goed doordacht plan voor Ravenstein, waarin optimaal rekening is gehouden met wensen van bewoners, ondernemers, belangengroepen en bezoekers.

De dorpsraad betreurt de discussie die achteraf is ontstaan tussen individuele klankbordgroepleden die heeft geleid tot het alsnog lanceren van varianten, die eerder in de klankbordgroep aan de orde zijn geweest en afgewezen. In een gesprek met Stichting O.W.R en Ondernemers Belang Ravenstein heeft de dorpsraad kennis genomen van deze nieuwe voorstellen.

Dorpsraad Ravenstein wil geen afbreuk doen aan de professionele opstelling en kwaliteiten van de overige klankbordgroepleden en neemt daarom afstand van de stelling van Stichting O.W.R. dat het advies van de dorpsraad tot stand is gekomen door een onjuiste voorstelling van zaken.

Dorpsraad Ravenstein ondersteunt onverminderd het voorliggende verkeerplan en hoopt dat invoering zo snel mogelijk en zonder verdere vertraging plaats kan vinden.