Brief van wethouder Hoeksema, betreffende A50

Sinds jaar en dag strijdt dorpsraad Ravenstein zij aan zij met de belangengroep A50 voor geluidswerende en fijnstof reducerende maatregelen langs het traject van bovengenoemde weg grenzend aan onze gemeente.

 

Onlangs maakte de regering bekend dat zij voornemens is de maximum snelheid op ‘s lands snelwegen te verhogen tot 130 km per uur. Voor ons gebied zou dat een aanmerkelijke verhoging van zowel de geluidsoverlast als de uitstoot van fijnstof  betekenen.

 

Vanzelfsprekend wilden de belangengroep en de dorpsraad hun ongenoegen uitspreken over deze op handen zijnde maatregel.

 

Echter,tot onze grote tevredenheid heeft wethouder Hoeksema i.s.m. de gemeenten Wijchen en Bernheze en Landerd reeds actie ondernomen om dit besluit op te schorten dan wel  niet uit te voeren,d.m.v. de hierbij gepubliceerde brief aan de minister.

 

Wij danken de wethouder daarvoor hartelijk en vertrouwen erop dat hij in de toekomst de belangen van zijn burgers zo pro actief zal blijven behartigen.

 

Paul van der Maas, voorzitter