Verslag thema-avond wonen en vidi reo

Op 25 januari 2023 was er door de gemeente een thema-avond georganiseerd over wonen en de ''nieuwe'' Vidi Reo. Op deze avond waren de projectleiders aanwezig van beide projecten evenals wethouder Sydney van de Berg. Aan de hand van een PowerPoint presentatie werd het één en ander toegelicht. De beide PowerPoint presentaties zijn hieronder te bekijken. Verder is er ook een brief toegevoegd van het RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) welke is verstuurd aan het college van B & W van de gemeente Oss. Deze brief heeft betrekking op de nieuw te bouwen Vidi Reo.

Klik hier voor de presentatie van het Stationskwartier

Klik hier voor de presentatie van Vidi Reo

Klik hier voor de brief van het RCE