VRAGEN OVER DE GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING? KOM DAN 3 FEBRUARI NAAR HET RAADHUIS

Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein zal op dinsdag 3 februari 2015 om 20.00 uur o.a. een toelichting gegeven worden over de wijziging van de afvalinzameling.

Aanwezig van de gemeente Oss zijn:

Sjaak van der Loop:  teamleider afvalinzameling
Anita de Smit: beleidsmedewerker Milieu
Thijs Roosmale-Nepveu: communicatiemedewerker
Nynke Stein: Afvaladviseur

Zij komen toelichten hoe het beleid tot stand is gekomen en waarom zij deze keuzes hebben gemaakt als gemeente. Hoe en wat er is gecommuniceerd.

Verder is er ruimte om vragen te stellen en zullen zij deze, waar kan beantewoorden en tips geven. Tevens wordt de afvaladviseur geïntroduceerd.

Bent u het niet eens met de afvalinzameling of heeft u daar vragen over, dan bent u van harte welkom om 20.00 uur in het Oude Raadhuis in Ravenstein, St. Luciastraat 2.

De volledige agenda vindt u op onze website www.dorpsraadravenstein.nl onder het kopje vergaderingen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelfstandig de trap op te lopen, dan kunt u gebruik maken van de traplift.