Dorpsraad Ravenstein omvat de kernen Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en Ravenstein met in
totaal zo’n 4.750 inwoners. Een van de taken van Dorpsraad Ravenstein is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het
College van B & W. Gemeente Oss wil bewoners betrekken bij ontwikkelingen en knelpunten in de directe woonomgeving,
waarbij het thema leefbaarheid centraal staat. Om dit te realiseren én om de afstand tussen de gemeente en bewoners
te verkleinen zijn wijk- en dorpsraden aangesteld, waaronder Dorpsraad Ravenstein.


Recente berichten

MANTELZORGCOMPLIMENT

MANTELZORGCOMPLIMENT

Ontvangt u mantelzorg en wilt u degene bedanken? Dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente. Dit…
EXTRA WONINGEN IN PLAN DE KOLK RAVENSTEIN

EXTRA WONINGEN IN PLAN DE KOLK RAVENSTEIN

Gemeente Oss en Van Grunsven Ontwikkeling ondertekenen kooprealisatieovereenkomst Begin 2018 verhuist de brandweerkazerne naar de Veersingel in Ravenstein.…