Woningbouwplan Stationskwartier Ravenstein

Dit jaar is de gemeente Oss gestart met de voorbereiding van woningbouwlocatie Stationskwartier: de nieuwbouw van 300 woningen op drie locaties rondom het treinstation in Ravenstein. Inmiddels is het concept-stedenbouwkundige plan voor de deelgebieden Sportvelden en Bendelaar klaar. We zijn benieuwd wat inwoners hiervan vinden. We hadden het plan graag in een fysieke bijeenkomst willen presenteren, maar de Corona-maatregelen maken dit nu onmogelijk.

Reageer online op het plan
U kunt het plan online bekijken via www.oss.nl/stationskwartierravenstein. U kunt via de link op de website ook op het plan reageren. Reageren kan tot en met 6 februari 2022. Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u contact met ons opnemen om de plannen te bekijken op het gemeentehuis.

Woningbouw Stationskwartier
De vraag naar woningen is groot, ook in Ravenstein. Het is belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen komen, met name voor ouderen, starters en jonge gezinnen. Nieuwe woningbouw is ook goed voor de leefbaarheid van Ravenstein en voor het aantal voorzieningen.

Met de nieuwbouw op de Kolk, de herontwikkeling van Klooster Nazareth en het plan voor de Hooghuis-locatie hebben we al een forse impuls gegeven. Daarbovenop willen we nu dus 300 woningen in het Stationskwartier gaan bouwen.

Met partijen in gesprek
Het plan dat nu voorligt is een concept dat nog kan veranderen. We zijn nog volop in overleg met betrokken partijen. Onder meer met voetbalclub VV Ravenstein over de manier waarop zij de komende jaren actief kunnen blijven binnen het plangebied. En met Prorail/ NS overleggen we over het mogelijk vervangen van de huidige gelijkvloerse spooroversteek bij het station door een tunneltje of bruggetje voor voetgangers en fietsers. We onderzoeken of dit haalbaar is.

Hoe gaan we verder?
De reacties bekijken we met de insteek om het stedenbouwkundig plan nog beter te maken. De volgende stap is het ontwerpbestemmingsplan. We verwachten dit in het 2e kwartaal van 2022 ter inzage te leggen. Iedereen kan daarop reageren. We streven ernaar om in 2023 met de bouw van de eerste woningen in deze woonwijk te starten.

Thema-avond Wonen
Het plan Stationskwartier is ook een onderwerp voor de thema-avond over Wonen die de gemeente en de Dorpsraad begin 2022 in VidiReo willen organiseren. Door de Corona-maatregelen is het onzeker of, en wanneer, deze avond kan plaatsvinden. We bekijken na 14 januari (de einddatum van de huidige lockdown) wat er dan mogelijk is.