WILT U DUURZAAM (VER)BOUWEN? VRAAG EEN DUURZAAMHEIDSLENING AAN!

Een energiezuinig huis, dat lijkt u wel wat. Maar energiebesparende maatregelen kosten geld. De gemeente Oss kan u hierbij helpen. Als woningeigenaar kunt u goedkoop geld lenen om uw woning echt energiezuinig te maken. Dit is de Duurzaamheidslening. De gemeente Oss werkt voor de Duurzaamheidslening samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Energiebesparende maatregelen in en aan bestaande woningen dragen bij aan een beoogde duurzame, energieneutrale gemeente. Bovendien zijn de effecten ervan ook aantrekkelijk voor u zelf. Bijvoorbeeld door een lagere energierekening, meer wooncomfort of een beter binnenklimaat.

Hoeveel kan ik lenen?
U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000 lenen. Tot een bedrag van € 7.500 heeft de Duurzaamheidslening een looptijd van 10 jaar. Voor grotere bedragen een looptijd van 15 jaar. Er geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar om in aanmerking te komen voor een duurzaamheidslening. De lening wordt op basis van annuïteiten afgelost.

Stappenplan aanvraag Duurzaamheidslening.
Om in aanmerking te komen voor deze duurzaamheidslening gelden een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden en een stappenplan staan op www.oss.nl/leningduurzaambouwen. Daar staat ook het aanvraagformulier waarmee u de lening kunt aanvragen. Is uw aanvraag na onze beoordeling akkoord dan kunt u de aanvraag daarna indienen bij het SVn.