WERKBEZOEK ROESTERD/KROMLAND

Op 29 september j.l. werd er in de wijk Roesterd/Kromland een werkbezoek georganiseerd door de dorpsraad en de gemeente Oss. Aanwezig was ook woningcorporatie Mooiland. De wijkagent kon helaas vanwege zijn dienst niet aanwezig zijn.

De bedoeling van deze avond was het inventariseren van eventuele verbeteringen in de wijk, zodat de leefbaarheid nog beter wordt. De aanwezigen kregen allemaal een enquêteformulier waar ze hun ideeën op kwijt konden en suggesties konden toevoegen.

Er werd een verzoek gedaan om zitting te nemen in de bewonersgroep.

Ondanks de regen, was er een redelijk goede opkomst van de bewoners, die allen blij waren met het bezoek van de dorpsraad. Tante Sannie had een leuke caravan meegenomen en een paar partytenten opgezet en verzorgde de koffie met heerlijke cake en drop.

Diezelfde avond werden er al een aantal formulieren ingeleverd. Heeft u een formulier mee genomen naar huis, dan kunt u dit inleveren op het adres Van den Boogaardstraat 13, te Ravenstein.

Over  4 tot 6 weken zijn alle formulieren geclusterd en wordt de bewonersgroep uitgenodigd om samen met voornoemde aanwezigen, op een zaterdag een wijkschouw te houden, om de problemen te bekijken en af te spreken hoe op te lossen.

Let wel: als er geen bewonersgroep gevormd wordt, wordt er ook niets gedaan. Wij hebben de inzet van de bewoners nodig om samen de wijk leefbaarder te maken.