WEER EEN KATHOLIEKE EREDIENST IN RAVENSTEIN

Onlangs werd in de Protestantse kerk (ofwel Garnizoenskerk) een katholieke Eucharistieviering gehouden. Dit bij gelegenheid van twee jubilerende gildebroeders van het Sint Barbara Gilde. Deze broeders, Henk Heessen en Ton Verhoeven, waren resp. 50 en 40 jaar aan het gilde verbonden.

Op maandag 4 december  a.s. zal opnieuw een dergelijke viering worden gehouden in deze kerk. Op die dag viert het genoemde gilde haar patroonsdag.

De dienst zal aanvangen 0m 19.00 uur en worden opgeluisterd door het Ravensteins gemengd koor Sint Cecilia. Uiteraard is de kerk tijdens deze viering voor eenieder toegankelijk.

Na afloop zal de eed van trouw worden hernieuwd en zal gildekoning Ton van Winsen zijn koningsbier schenken.