Week van het water gaat van start! Lever oude medicijnen in!

Van 10 tot en met 25 oktober is het de Week van Ons Water. Apotheken in de gemeente Oss, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Oss roepen u op om oude medicijnen en medicijnresten in te leveren bij apotheek of Duurzaamheidsplein. Zodat deze medicijnen en medicijnresten niet in het water terecht komen. Een goede kwaliteit van ons water is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier.

Medicijnresten horen niet in het afvalwater of in de afvalbak.
Heeft u medicijnen in huis die over datum zijn of die u niet meer gebruikt? Lever ze gratis in bij uw apotheek of het Duurzaamheidsplein. Zij voeren de ongebruikte medicijnen af en verwerken het op een manier die veilig is voor het milieu. Apotheken in de gemeente Oss, waterschap Aa en Maas en

René Keuper van Apotheek Ussen: ‘De apotheek is midden in de wijk een laagdrempelige plek voor goede zorg. Wij werken nauw samen met huisartsen, specialisten,  wijkverpleegkundigen en natuurlijk de patiënt om te zorgen voor een goed en veilig medicijngebruik, maar ook om verspilling te voorkomen. Een veel gestelde vraag is waarom deze medicijnresten niet hergebruikt worden. Helaas kan dat niet, omdat niet na te gaan is of deze medicatie onder de juiste omstandigheden is bewaard. De veiligheid en werkzaamheid kan dan niet meer gegarandeerd worden. Er wordt wel onderzocht of dit in de toekomst bij hele dure geneesmiddelen wel kan.’  

Lever medicijnresten in bij uw apotheek
Goede en veilige medicijnen zijn van levensbelang en onmisbaar voor miljoenen Nederlanders. Maar er is zorg over de resten ervan in het milieu. Dit omdat de medicijnresten na gebruik door de patiënt via het riool in het oppervlaktewater terecht komen. En omdat mensen medicijnen soms door het toilet en gootsteen spoelen. Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de verwerking naar schoon drinkwater moeilijk maken. Daarom is het belangrijk dat inwoners hun medicijnresten terugbrengen naar de apotheek of het Duurzaamheidsplein. Wist u dat de zakjes waarin medicijnen worden meegegeven, ook gebruikt kunnen worden om ze weer in te leveren?

Samenwerken
‘Mooi dat de apothekers in Oss, de gemeente en ons waterschap samenwerken in de strijd tegen medicijnen in het afvalwater’, zegt Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. ‘Als iedereen in Oss zich realiseert wat er kan gebeuren is als je medicijnen door de gootsteen spoelt of in de prullenbak gooit, dan wordt het logisch om ze terug te brengen naar de apotheek.’

Schoon water van belang
Wethouder Johan van der Schoot: ‘We moeten zuinig zijn op de beschikbaarheid en de kwaliteit van ons drinkwater. Omdat het in ons land zo vanzelfsprekend is dat we daarover in ons dagelijks leven kunnen beschikken, vergeten we dat nog weleens. Net zoals de andere klimaatopgaven begint dat bij onszelf als bewoners, bij ons gedrag. Laten we ons daarvan meer bewust zijn en daarnaar handelen. Dat vraagt onder andere dat we overtollige medicijnen niet wegspoelen door het riool maar terugbrengen naar de apotheek. Samen maken wij als apotheken, waterschap en gemeente het gemakkelijk om medicijnresten in te leveren. Wij roepen onze inwoners op om daarvan gebruik te maken. Daarmee draagt ieder van ons rechtstreeks bij aan een schoner milieu en schoner water.’

Kijk voor meer informatie op www.onswater.nl/medicijnresten

Klik hier voor de poster medicijnafval

Klik hier voor de poster medicijnresten