Wederom extra subsidie voor woningbouw Stationskwartier

De gemeente Oss ontvangt opnieuw subsidie van het Rijk om woningbouw in het Stationskwartier in Ravenstein mogelijk te maken. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bekend gemaakt. Het gaat om een zogenoemde woningbouwimpuls (wbi) van 1,8 miljoen euro.

Twee jaar geleden ontving de gemeente ook al een subsidie voor de versnelling van woningbouw in het Stationskwartier. Toen ging het om een bedrag van 4 miljoen euro (incl. btw). De subsidie wordt ingezet om een financieel haalbaar plan te realiseren. Onderdeel hiervan is een ongelijkvloerse oversteek van het spoor voor langzaam verkeer, in de vorm van een passerelle of een tunnel. Deze is nodig om woningbouw aan de noordkant van de spoorlijn mogelijk te maken.

Grote investering

Wethouder Sidney van den Bergh: We willen graag betaalbare woningen bouwen in Ravenstein. Maar dat is lastig als we in datzelfde gebied een dure oversteek moeten aanleggen. Met deze bijdrage van het Rijk wordt de gemeentelijke investering lager en komt een haalbaar plan met veel betaalbare woningen weer een stap dichterbij. En dat is mooi, want Ravenstein zit daar al lang op te wachten. 

In totaal moeten in het Stationskwartier 330 woningen komen. Ruim tweederde deel daarvan valt in de categorie betaalbare huur en koop. Het grootste deel van de 330 woningen komt in de Bendelaar, het gebied aan de noordkant van het spoor. Ook op de plek waar nu nog het sportpark ligt, zijn woningen gepland. De verwachting is dat het bestemmingsplan eind dit jaar wordt voorgelegd aan de Raad ter vaststelling.