Volop Oss: Unieke kansen voor culturele maatschappelijk en sociale initiatieven in Oss stadscentrum

Meer reuring, minder leegstand en verloedering in binnensteden. Dat is wat het project VOLOP Brabant wil. Na Den Bosch en Waalwijk komt VOLOP nu naar Oss. VOLOP Oss makelt en schakelt tussen vastgoedeigenaren en makelaars aan de ene kant en plaatselijke culturele, maatschappelijke en sociale initiatieven aan de andere kant. Zij krijgen zo de kans om ‐ in de tijd dat een pand leeg staat – hun concept uit te proberen en publiek naar het centrum te trekken.

Maruja Gutierrez, projectleider van VOLOP Brabant: ‘We zijn nu 3 jaar bezig met VOLOP. De initiatieven zijn duidelijk anders dan gewone winkels. Vaak brengen zij ambachten terug in de stad, komen bezoekers als vanzelf in contact met kunst en cultuur. Ik word er steeds weer blij van als ik zie wat deze initiatieven te weeg brengen.’

Goede afspraken
VOLOP Oss maakt afspraken tussen eigenaren en gebruikers waar iedereen baat bij heeft. Voor het stadscentrum is extra reuring belangrijk. De vastgoedeigenaar voorkomt verloedering van het pand. En de tijdelijke gebruikers kunnen hun plan uitproberen; iets wat normaal veel te kostbaar zou zijn.

Marscha van de Poppel, projectmedewerker bij de gemeente Oss en projectleider van VOLOP Oss: ‘Als echte Ossenaar en bewoner van het centrum ben ik erg begaan met het centrum. Ik voel me er thuis. Er is elke week van alles te doen in het centrum. Er wordt echt van alle kanten geprobeerd om aan te sluiten bij de verandering. Naast winkelen vooral ook ontmoeten, gezelligheid opzoeken, leuke dingen beleven. Met VOLOP Oss wil ik hier mijn steentje aan bijdragen. Een centrum met minder leegstand en nog meer huiskamergevoel voor Oss, van Oss en door Oss”.

VOLOP is aanvulling op Mijn Droomwinkel en Makelpunt
Het Centrummanagement Oss zet zich voortdurend in om (startende) ondernemers te ondersteunen bij het vinden van passende huisvesting. Mijn Droomwinkel is daar een goed voorbeeld van. Sinds 2017 richt dit succesvolle project zich op startende ondernemers die zich liefst blijvend willen vestigen in Oss. Zij krijgen onder gunstige voorwaarden de kans hun droom van een winkel waar te maken, met steun van de Kracht van Oss. Daarnaast is Jack van Lieshout actief in het Makelpunt dat vraag en aanbod in winkelruimte in Oss bij elkaar brengt.