VOETSTAPPENACTIE TER VOORKOMING VAN WONINGINBRAKEN IN RAVENSTEIN.

Vrijwilligers gezocht:

Wij zijn op zoek naar meer vrijwilligers. Samen met de Politie, Dorpsraad Ravenstein en de Gemeente ga je een avond de wijk in om met een ‘inbrekersoog’ op zoek te gaan naar onveilige plekken.

De laatste jaren is er helaas een stijging te zien in het aantal woninginbraken in de gemeente Oss. De gemeente en politie maken zich hier zorgen over en slaan de handen ineen om dit probleem aan te pakken. Zowel gemeente Oss als de Politie hebben diverse acties uitgezet, maar kunnen dit probleem niet alleen oplossen.

Voor het terugdringen van het aantal inbraken, wordt een zogenaamde Voetstappenactie gehouden. Bij de woningen waar bijvoorbeeld deuren of ramen open staan worden papieren voetstappen achtergelaten. Met deze actie willen we bewoners bewust maken van de inbraakrisico’s in en rondom de woning.

Heb je als bewoner interesse hieraan een bijdrage te leveren geef je dan nu op. Als je hieraan wilt meewerken kost het je slechts 4 avonden per jaar. Je kunt je aanmelden bij Jacqueline van der Waarden, secretaris van Dorpsraad Ravenstein. E-mail: dorpsraadravenstein@gmail.com  of via 0486 – 43 64 61 .

Heeft u interesse om mee te lopen? U kunt dan aansluiten in december of januari nadere informatie volgt. Samenkomst in het Raadhuis van Ravenstein. Daar krijg je uitleg wat er van je wordt verwacht. Na afloop is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje. Meld je wel even aan, zodat we genoeg veiligheidsvestjes hebben.

Politie Oss, Dorpsraad Ravenstein en gemeente Oss