VLUCHTELINGENBELEID GEBIED DORPSRAAD RAVENSTEIN

Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein op dinsdag 24 november 2015 om 20.00 uur zal wethouder René Peters een toelichting komen geven over de Integratie voormalig vluchtelingen. Dit onderwerp is ook in het belang voor de inwoners van Ravenstein en de kernen.

Op deze avond wordt u ook voorgesteld aan de nieuwe gebiedsbeheerder Quinten Michielsen, van de gemeente Oss. Quinten zal de taken gaan overnemen van Joseph Holl.

Tevens wordt er een toelichting gegeven over het nieuwe initiatief vanuit Oss, over de Tuin der Lusten n.a.v. Jheronimus Bosch jaar 2016.

Kortom een interessante avond voor alle inwoners. De dorpraadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Raadhuis in Ravenstein, St. Luciastraat 2. De volledige agenda vindt u op onze website www.dorpsraadravenstein.nl onder het kopje vergaderingen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelfstandig de trap op te lopen, dan kunt u gebruik maken van de traplift.