Vijftig ‘nieuwe’ monumenten in Ravenstein en Megen

Gemeente Oss houdt op woensdag 7 april een informatiebijeenkomst over het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten in vooral de buitengebieden van Ravenstein en Megen. De bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis Vidi Reo, Van Kesselplaats 2 in Ravenstein en begint om 19.30 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor de eigenaren/bewoners van de nieuwe monumenten. Voor Oss en Berghem is eerder al zo’n bijeenkomst geweest. Het is echter een openbare vergadering dus iedereen is welkom. 

Buiten de boot

In gemeente Oss zijn op dit moment ruim 200 gemeentelijke monumenten. Om op de monumentenlijst te komen, werd voor een pand vaak een leeftijd van minimaal 100 jaar aangehouden. Hierdoor vielen jongere panden, die de moeite van het beschermen zeker waard zijn, buiten de boot. Om ook jongere objecten als monument aan te wijzen, is opnieuw onderzoek gedaan. De Monumentencommissie Oss heeft ongeveer 100 interessante objecten geselecteerd die voor de status van gemeentelijk monument in aanmerking kunnen komen; 50 daarvan staan in het buitengebied van Ravenstein en Megen. 

Programma

Tijdens deze informatiebijeenkomst over het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten in Ravenstein en Megen licht wethouder Hoeksema het gemeentelijke monumentenbeleid kort toe. Verder krijgt u informatie over de selectieprocedure, over bouwaanvragen voor monumenten en over subsidiemogelijkheden. De bijeenkomst wordt begeleid door de heer Jos Wingens, seniormedewerker van de gemeente Oss.