VidiReo, hoe staat het er voor!!

9 November 2022 was er een openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein. Eén van de hoofdonderwerpen was de stand van zaken over de ”nieuwe” VidiReo. Tijdens deze vergadering gaf Trudo van Oosteren een uiteenzetting van alles wat er tot nu toe was gebeurd. Daarbij werden ook een aantal sheets vertoond met o.a. een tijdspad tot nu toe en ook wat schetsen van het gebouw. Op verzoek is dit allemaal gebundeld en in een bestand bij elkaar gezet zodat het een overzichtelijk geheel is geworden.