Vidi Reo, het vervolg

Zoals bekend is er recent een schrijven geweest van de gemeente Oss betreffende Vidi Reo. De kosten zoals die nu berekend zijn door de gemeente zijn hoger als het bedrag dat ter beschikking staat volgens de begroting. Dit alles staat in een brief die terug te vinden is op de website als je gaat kijken bij ”Vidi Reo, de huidige stand van zaken” die is geplaatst op 15 september. Naar aanleiding van de inhoud van die brief is er een reactie teruggestuurd naar de gemeente. De brief wordt ondersteund en ondertekend door de Dorpsraad Ravenstein en is mede opgesteld namens de gebruikersgroepen en de lokale organisaties. Dus het wordt breed gedragen door de Ravensteinse bevolking. De verstuurde brief is hier te lezen.

In de openbare vergadering van 9 november aanstaande zal de actuele stand worden besproken betreffende Vidi Reo.