VERTEL UW MENING OF IDEE AAN DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad van Oss wil het makkelijker maken voor inwoners om ideeën aan de raad te presenteren of te vertellen wat er leeft. Vanaf september start de gemeenteraad met een proef. Dan kunnen inwoners van Oss:

- inspreken tijdens gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen over onderwerpen die niet op de agenda staan;
- hun mening of idee presenteren tijdens podiumbijeenkomsten.

Begin 2017 willen we de nieuwe mogelijkheden evalueren.

Inspreken bij vergaderingen van raad en commissies
Eerder was het niet mogelijk om tijdens een vergadering te spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Vanaf september 2016 is dat wel mogelijk. Inwoners kunnen spreken tijdens een raadsvergadering of een van de raadscommissies. Daarmee kan een inwoner meteen inspringen op de actualiteit en gebeurtenissen van dat moment. Voor het inspreken tijdens vergaderingen over onderwerpen die niet op de agenda staan gelden de bestaande inspreekregels. Dat wil zeggen dat er 5 minuten spreektijd per inspreker is en dat je vooraf moet aanmelden bij de raadsgriffie. De raad gaat niet overal over. Het onderwerp moet wel een relatie hebben met de rol van de gemeenteraad. Natuurlijk blijft het inspreken over onderwerpen die wel op de agenda staan ook bestaan.

Presenteren tijdens een Podiumbijeenkomst
Heb je een goed idee voor Oss? Of wil je inzicht geven in een probleem waar de gemeenteraad misschien iets aan kan doen? Dan is het mogelijk om dit te presenteren in een Podiumbijeenkomst. Podiumbijeenkomsten zijn bedoeld om de gemeenteraad te informeren over allerlei actuele onderwerpen. Inwoners zijn een belangrijke informatiebron. Ook hier geldt dat het onderwerp wel een relatie moet hebben met de rol van de gemeenteraad. Vooraf aanmelden is nodig. Dat kan bij de raadsgriffie.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden om (in) te spreken tijdens een vergadering of een presentatie te geven in  Podiumbijeenkomst? Dat kan via de raadsgriffie van de gemeente Oss, telefoonnummer 14 0412, raadsgriffie@oss.nl.