VERSLAG 1e AVOND VOORZIENINGENKAART

Er was veel betrokkenheid en energie in de groep en veel goede ideeën. De Voorzieningenkaart is een nieuwe manier van werken en een doorlopend leerproces. Na iedere avond leggen wij als projectleiders vast wat we de volgende keer anders/beter moeten doen.

Creative Problem Solving
Er werden kritische vragen gesteld over de aanpak. Leidt een ‘spelletje doen’ wel tot resultaat? Moeten we niet eerst het probleem goed analyseren? Terechte vragen en daarom misschien goed om in dit verslag even toe te lichten dat de aanpak een methode is met een naam: Creative Problem Solving (vanaf nu CPS).

CPS werkt anders dan de analytische methode. Met CPS probeer je veel meer out-of-the-box tot een oplossing te komen. Je begint met breed te denken in mogelijkheden en kansen en daarna ga je concretiseren. Binnen de gemeente Oss gebruiken wij deze methodiek regelmatig.

Bij CPS ga je niet met elkaar in debat. Een debat leidt snel tot winnaars en verliezers. Bij CPS zoek je meer naar dialoog met ruimte voor win-win voor alle partijen. Gisteravond werd dit mooi verwoord, door Jan Bekker. Natuurlijk heeft iedereen een mening of een bepaald belang, maar er moet ook bereidheid zijn om je mening bij te stellen en het eigen belang te wegen versus het algemeen belang.

Uitkomst van de avond
De boodschap van de avond was helder: we willen naar een concrete stip op de Horizon. Naar een haalbaar en realistisch plan, dat draagvlak heeft bij het dorpengebied Ravenstein én het bestuur van de gemeente Oss. Met zo’n plan maak je de meeste kans op realisatie en uitvoering.

We hebben afgesproken om volgende week maandag ‘de diepte in te gaan’ in kleinere groepjes om het gesprek meer op scherp te zetten.

Er is overwegend waardering voor het initiatief om samen een plan te maken voor behoud van leefbaarheid en voorzieningen in de toekomst. Wel worden er kanttekeningen gemaakt bij de opdracht, die niet echt concreet is. De gemeente zou meer moeten aansluiten bij de concrete knelpunten, zoals die ervaren worden in de Ravensteinse gemeenschap. Financiering en gebouwen zouden volgend moeten zijn aan leefbaarheid en activiteiten en niet andersom. Wij zullen deze constatering bespreken met de stuurgroep en met het bestuur.

Hoe verder volgende week maandag
Fleur en ik hebben alle opmerkingen en voorstellen van de 1e en de 2eavond opnieuw gecategoriseerd en ingedeeld in vier categorieën:

1. Principes of uitgangpunten voor het advies
2. Thema’s binnen leefbaarheid waar we mee aan de slag moeten, met daarbinnen:
a. Oplossingsrichtingen
b. Concrete oplossingen

Ons voorstel is, dat we maandagavond de koe bij de horens pakken en in 5 werkgroepen aan de slag gaan met de opgehaalde oplossingsrichtingen en concrete oplossingen.

Huiswerk voor maandagavond
Lees de bijgevoegde uitwerking van de 1ste en 2de avond rustig door. Wat vindt je er van? Het helpt als je daarbij één of meerdere van de onderstaande vragen stelt:

1. Is dit een kans? Word ik er enthousiast van?
2. Vind ik dit realistisch? Of zie ik risico’s?
3. Hoe zou mijn buurvrouw of buurman daar over denken?
4. Hebben we voldoende mensen en middelen in Ravenstein om dit uit te voeren?
5. Is dit betaalbaar? Nu en op de lange termijn
6. Weet ik voldoende of heb ik nog meer informatie nodig?

1e avond 1e avond voorzieningenkaart 1e avond voorzieningenkaart