VERRIJK RAVENSTEIN EN DE KERNEN EN JEZELF, WORDT LID VAN DE DORPSRAAD

De dorpsraad is op zoek naar nieuwe leden.
In november zit de termijn van de huidige dorpsraad er weer op en moet er een nieuwe raad komen. Officieel treden dan de huidige raadsleden af. Enkele leden hebben aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn van drie jaar. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden die zitting willen nemen in de nieuwe dorpsraad.

Waarom nu?
Vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 moet ook de dorpsraad opnieuw worden samengesteld. Op voordracht wordt de dorpsraad voor een termijn van drie jaar benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Om dit in goede banen te leiden is er een voordrachtcommissie die alle informatie kan geven over het werk en wat er van je verwacht zal worden. In deze commissie mogen geen kandidaat-raadsleden zitten.

Wie zoeken we?
Iedereen die in Ravenstein of de kernen woont is welkom! Wij vragen maatschappelijke betrokkenheid en dat u zich hiervoor in wilt zetten en natuurlijk ook hiervoor tijd vrij wilt en kunt maken. Van belang is dat de kandidaat de leefbaarheid in Ravenstein en de kernen hoog in het vaandel heeft. De wens is om een zo goed mogelijke afspiegeling van de gehele gemeenschap in de nieuwe dorpsraad te krijgen.

Het werk bestaat voor een groot deel uit korte contacten met wijkbewoners om het een en ander van de grond te krijgen. Daarnaast uit ongeveer twee avonden per maand voor vergaderingen. Ieder lid brengt zijn/haar specifieke kennis in en is in teamverband het aanspreekpunt op diverse taakvelden. Het beleid van de gemeente Oss is gericht op zelfredzaamheid van de burger (burgerparticipatie). Daarom zullen er steeds meer zaken in Ravenstein en de kernen zelf gedaan moeten worden. Daar vorm en inhoud aan geven biedt de komende jaren veel kansen.

Wilt u meer weten?
Vraag het aan een van de huidige leden of neem contact op met onze voorzitter Karin Sutherland via karin@dorpsraadravenstein.nl of via telefoonnummer 0486 – 41 42 20 . Of bel met onze wijkcoördinator Willem van Hoogstraten via telefoonnummer 14 0412.

Ook nodigen wij u van harte uit voor de openbare vergadering van 7 oktober 2014 om 20.00 uur in het Raadhuis, st. Luciastraat 2 te Ravenstein. Wij zullen dan de taken van de dorpsraad toelichten en eventuele vragen beantwoorden.

Klik hier voor meer informatie over het wijlkgericht werken van de gemeente Oss en het profiel van een dorpsraadlid.

Als u niet zelf kandidaat wilt zijn, maar wel iemand kent die geschikt is voor de dorpsraad, spreek hem/haar aan of laat het ons weten.

Ten slotte.
Het is heel afwisselend werk, je komt in contact met erg veel mensen (bewoners en professionals) en vaak zie je ook resultaat van wat je doet.