Verplaatsing van de brandweerkazerne Ravenstein

Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein op dinsdag 29 maart zal er een toelichting worden gegeven over de verplaatsing van de brandweerkazerne, nu nog gevestigd op ’t Kolkske.

Onderwerpen die besproken gaan worden:

* Welke besluiten zijn genomen?
* Waar verhuist de kazerne naar toe?
* Wat betekent dit voor de omwonenden?
* Hoe lang gaat dit traject duren?
* Hoe nu verder met ’t Kolkske?

Planologen Sander Machielsen en Mark Cremers  uit Oss lichten de plannen toe.

Henk Meijs van de brandweer  laat ook zijn licht schijnen over de relocatie van de kazerne en licht de brief vanuit de brandweer aan alle omwonenden toe.

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kortom een interessante avond voor alle inwoners. De dorpsraadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Raadhuis in Ravenstein, St. Luciastraat 2. De volledige agenda vindt u hier.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelfstandig de trap op te lopen, dan kunt u gebruik maken van de traplift.
Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpsraad Ravenstein, Karin Sutherland (voorzitter)