VERKEERSVEILIGHEID IN RAVENSTEIN

Verkeersouders, scholen, buurtbewoners en dorpsraad aan de slag met verkeersveiligheid in Ravenstein

De Verkeersouders hebben het initiatief genomen om in breed verband te overleggen over de verkeersveiligheid in Ravenstein. Op 3 november hebben zij een overleg georganiseerd, waarbij ook buurtbewoners, de dorpsraad, de gemeente en Veilig Verkeer Nederland is aangeschoven.

Met name de verkeersveiligheid tijdens het halen en brengen wordt ervaren als een groot probleem.

Onderwerpen die zijn besproken:

  • Parkeerplek rondom school
  • Parkeergedrag van ouders en leerkrachten
  • Wachtende ouders (met fietsen)
  • Ontbreken van een stoep aan de Mgr Borretlaan
  • Tijden van afvalophaaldienst

Naar aanleiding van het gesprek wordt er op korte termijn een aantal acties uitgezet. Zo gaat de gemeente een aantal malen observeren.

Veilig Verkeer Nederland gaat samen met de scholen een film maken met een aantal kinderen over de verkeerssituatie. Aansluitend vragen we de ouders om mee te werken aan onderzoek. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, gaan we bezien wat eventuele vervolgacties kunnen zijn.

 

Wij hopen dat wij op eenieders medewerking mogen rekenen.

Bij voorbaat dank!