UITNODIGING AVONDJE UIT VOOR MANTELZORGERS IN OSS

Op 10 november is het weer de jaarlijkse dag van de Mantelzorg. Een dag waarop mantelzorgers extra in het zonnetje worden gezet, om hen te waarderen voor hun inzet. Zo ook in Oss.

Gemeente Oss en ONS welzijn organiseren op 10 november een geheel verzorgde avond uit in De Lievekamp in Oss. Speciaal voor alle mantelzorgers. Op het programma staat deze avond het theaterconcert ‘Sound of Silence’ -  The Story of Simon & Garfunkel. Na afloop is er in het theatercaféeen hapje en een drankje en een optreden van zangeres Nikenia Martis,

Bent u mantelzorger in gemeente Oss? Dan reserveren we graag een stoel voor u!
Ook de persoon voor wie u zorgt is deze avond van harte welkom. We ontvangen u beiden graag op 10 november. Aanmelden kan tot en met 6 november via onze website www.ons-welzijn.nl/dagvandemantelzorgoss. Ook voor meer informatie kunt u daar terecht. Heeft u geen internet? Bel dan naar ONS welzijn 088 374 2525.

Wat is mantelzorg precies?
Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een naaste met een ziekte of beperking. Met langdurig wordt bedoeld langer dan drie maanden in een jaar en minstens acht uur per week. Meestal is een mantelzorger een familielid, vriend of kennis. Mantelzorg kan zijn: huishoudelijke hulp, toezicht en gezelschap, begeleiding bij het vervoer of de administratie. Maar er zijn ook mantelzorgers die helpen bij het douchen, aankleden en toilet bezoek.