Uitleg inrichting raadhuis tijdens openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein

Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 18 juni 2019 hebben we enkele sprekers die u over het een en ander komen informeren.

  • Geert Kloosterman van Brabant Water komt uitleg geven over het nieuwe Waterleidingnet in het dorpsraadgebied Ravenstein.
  • Annemieke Verstraten (projectleider gemeente Oss) zal uitleg geven over de inrichting van het Raadhuis in samenwerking met de initiatiefnemers van het Raadhuis (Donato’s, TIR, Heemkundekring Ravenstein en St. Barbaragilde Ravenstein).

Ook deze keer is er weer een spreekrecht voor het publiek over punten die niet op de agenda staan. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dit voor de vergadering even melden bij de voorzitter.

De vergadering is in het belang van de bewoners en de saamhorigheid in de kernen van Ravenstein. Des temeer een reden om de vergadering bij te wonen.

De dorpsraadvergadering begint om 20.00 uur in het Raadhuis in Ravenstein. Klik hier voor de volledige agenda.

Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpsraad Ravenstein,
Mari van Roosmalen (voorzitter)