Toekomstvisie Waterfront Ravenstein

Tijdens de drukbezochte dorpsraadvergadering van 4 maart j.l. hebben Gemeente Oss en MTD Landschapsarchitecten de conceptvisie inrichting Waterfront Ravenstein gepresenteerd. In een verhelderende presentatie werd met schetsen aangegeven hoe het buitendijkse gebied voor de stad en tussen de spoorlijn en de A50 in de toekomst in meerdere fasen ontwikkeld zou kunnen worden.

[img]http://www.dorpsraadravenstein.nl/uploads/img47d421f2d793d.jpg[/img]

FASE 1 - De strang is gedeeltelijk hersteld en de jachthaven is verplaatst. Mogelijk komt er weer een voetveer. Binnendijks is een beperkt aantal parkeerplaatsen gerealiseerd. In deze fase is De Heus nog aanwezig in het plangebied.

[img]http://www.dorpsraadravenstein.nl/uploads/img47d422ebcfa6f.jpg[/img]

FASE 2 - De strang wordt verder hersteld, de jachthaven wordt verplaatst en verder uitgebreid. Bij de voormalige jachthaven wordt een strandje gerealiseerd. De Heus is alleen nog toegankelijk via de Middelwaard.

[img]http://www.dorpsraadravenstein.nl/uploads/img47d4326eed880.jpg[/img]

FASE 3 - In deze fase is De Heus verdwenen en is de strang in zijn geheel hersteld. De spoorbrug staat op pijlers en de contouren van het Onderste Hoornwerk zijn weer zichtbaar. Het Onderste Hoornwerk en De Bleek zijn (deels) bebouwd en de binnendijkse parkeerplaats is uitgebreid. Ook de contouren van het Bovenste Hoornwerk worden hersteld. De Benedenbleek en het kampeerterrein zijn verdwenen, de binnendijkse parkeerplaats is verder uitgebreid. Ravelijn De Ritsen wordt in ere hersteld en maakt een forse uitbreiding van de jachthaven mogelijk. De Middelwaard is toegankelijk als wandel- en struingebied. Aan de Maas is ruimte voor een aanlegsteiger voor cruiseschepen.

[img]http://www.dorpsraadravenstein.nl/uploads/img47d44cf99a6bb.jpg[/img]

FASE 4 - In deze fase hebben de planologen hun fantasie de vrije loop gelaten. Op het Onderste Hoornwerk is de bebouwing verder uitgebreid. De Maas en gracht zijn middels een sluis met elkaar verbonden en in de gracht is een nieuwe jachthaven gerealiseerd. De gracht wordt afgesloten met een damwand. Ook de huidige grachtoever is bebouwd en vormt een nieuwe stadswand. Het Bovenste Hoornwerk is volledig bebouwd en binnendijks worden nieuwe (ondergrondse) parkeerplaatsen gerealiseerd.

Bovenstaande samenvatting van de presentatie geeft slechts een globale indruk van de plannen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.