Tips en hulp over geldzaken via geldfit.nl

Geldfit en gemeente Oss willen geldzorgen van inwoners voorkomen. Daarom werken ze vanaf 1 augustus 2020 samen. Wethouder Kees van Geffen: ‘We willen inwoners met mogelijke geldproblemen op tijd bereiken en helpen om erger te voorkomen. Inwoners kunnen een simpele test invullen op www.geldfit.nl. Hierop krijgen ze persoonlijk advies en hulp om geldzaken op orde te krijgen en te houden.’

Nederlandse Schuldhulproute
Geldfit is een van de online kanalen van de Nederlandse Schuldhulproute. De Nederlandse Schuldhulproute werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen. Ze werkt daarom samen met gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties aan één centrale schuldhulproute.

Kijk voor meer informatie en de test op www.geldfit.nl.

Klik hier voor de info over Nederlandse Schuldhulproute en Geldfit.