Stuurgroep biedt rapport Kloostervisie Oss aan

Landelijk staat de instandhouding van religieus erfgoed onder groeiende druk. Ook in de gemeente Oss die veel religieus erfgoed heeft, waaronder 34 kerken en 19 kloosters. Oss heeft ervoor gekozen om een externe Stuurgroep Religieus Erfgoed te vragen om te inventariseren hoe het met het kloosterbestand in Oss staat. Dit is dezelfde Stuurgroep die eerder de Kerkenvisie heeft opgesteld. Op woensdag 2 juni overhandigde voorzitter Roel Augusteijn de bevindingen aan wethouder Johan van der Schoot, die onder meer erfgoed in portefeuille heeft. De overhandiging vond plaats in Huize Nazareth in Ravenstein, dat door herbestemming binnenkort een nieuw toekomstperspectief krijgt.

Kloostervisie
De Kloostervisie is een vervolg op de Kerkenvisie, die in 2020 werd opgesteld. De Kloostervisie is een inventarisatie van alle (voormalige) kloosters in de gemeente Oss met aanbevelingen. Dit neemt de gemeente Oss mee in haar nieuwe erfgoedvisie.

Conclusie is dat de meeste kloosters in de gemeente Oss inmiddels een andere bestemming hebben. Voor enkele kloosters wordt extra aandacht gevraagd. Met name voor de kloosters in Berghem en Haren en de twee nog als klooster in gebruik zijnde kloosters in Megen: het Franciscanenklooster en het Clarissenklooster. Het jaar 2021 is uitgeroepen tot Brabant Kloosterjaar omdat vier kloosterordes hun jubileum vieren. Een daarvan is de orde van Clarissen die dit jaar 550 jaar in Nederland bestaat en 300 jaar geleden uit Boxtel naar Megen kwam om zich daar aan de St Josefberg te vestigen.

Wethouder Johan van der Schoot: ”Ons religieus erfgoed is een belangrijk hoofdstuk in het verhaal van Brabant. En specifiek voor Oss markeert het tevens de onafhankelijkheid als kenmerkend onderdeel van onze identiteit. Dat wij naast de kerken nu ook de huidige situatie van de kloosters in beeld hebben, helpt ons in het bepalen van onze rol en aanpak. Zo ook in de belangenafweging van onze inzet op erfgoed als geheel. De inzet van een externe stuurgroep is een goede keuze gebleken. Ik ben de leden zeer erkentelijk voor hun inzet, expertise en lokale betrokkenheid.”

Stuurgroep Religieus Erfgoed Oss
De gemeente heeft een externe Stuurgroep Religieus Erfgoed Oss gevraagd haar te adviseren bij het opstellen van de Kloostervisie. De stuurgroep bestaat uit voorzitter Roel Augusteijn, Harry Peters en Caspar de Bonth. Voorzitter Augusteijn benadrukt: “De kloosters in de gemeente Oss zijn uniek in Nederland”.

Huize Nazareth
De overhandiging van de Kloostervisie vond plaats in Huize Nazareth in Ravenstein. Woningcorporatie Mooiland bouwt momenteel ‘Huize Nazareth’ om naar een wooncomplex met 18 huurappartementen. Het is daarmee een mooi voorbeeld van herbestemming van religieus erfgoed en verbouwing naar de eisen van de tijd. Waarbij rekening wordt gehouden met de monumentale details in het pand. Alle appartementen zijn gasloos en extra goed geïsoleerd. Met behulp van de gemeente wordt de omliggende tuin van het complex openbaar en een uitnodigende plek voor de ontmoeting van bewoners en bezoekers.

Klik hier voor Kloostervisie 2021