STROOIPAKKETTEN VOOR BEWONERSGROEPEN

Net voordat het gaat vriezen strooit de gemeente Oss zout op de wegen tegen gladheid. En als het sneeuwt, schuiven we de sneeuw aan de kant. Zo kunnen inwoners de wegen veilig gebruiken. Dit doen we alleen op de vastgestelde routes. Dit zijn de hoofdwegen, ontsluitingswegen in wijken, fietspaden, centra en parkeerplaatsen rondom het centrum van Oss. Willen bewoners zelf de gladheid in hun buurt tegengaan? En dit samen met ongeveer vijf personen oppakken? Dan kunnen zij een strooipakket aanvragen bij de gemeente. De gemeente doet een proef met tien strooipakketten.

Strooipakket aanvragen
Het is de bedoeling dat een groep bewoners (ongeveer vijf personen) het pakket samen gebruikt om meerdere straten in de buurt te strooien en sneeuwvrij te maken. Hierbij horen ook de trottoirs, parkeervakken en de rijbaan. Een strooipakket kunnen bewoners aanvragen via gladheid@oss.nl. Geef hierbij de namen van de deelnemers, de adressen en telefoonnummers door. Daarnaast willen we weten in welke buurt de bewoners gladheid gaan bestrijden.

Aan de slag!
Het pakket bestaat uit: vijf bezems, drie sneeuwschuivers, een zoutstrooier, vijf emmers met zout en veiligheidshesjes. Vooraf krijgt de bewonersgroep uitleg over het gebruik van het materiaal. Gaat het vriezen? We sturen de deelnemers een gesproken bericht als het tijd is om te gaan strooien.

Strooibeleid
De gemeente zorgt ervoor dat iedere inwoner ongeveer 250 meter vanaf zijn/haar woning een straat kan bereiken die sneeuwvrij is. De strooiwagens zijn te groot om door wijken en binnenwegen te rijden.