Start project Meanderende Maas weer een stapje dichterbij

De plannen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van het project Meanderende Maas zijn op een aantal punten gewijzigd naar aanleiding van ingediende zienswijzen. De besluiten van verschillende overheidsinstanties zijn daarop vastgesteld en liggen tot en met donderdag 4 juli nog ter inzage.

In totaal zijn er 121 zienswijzen binnengekomen op de ontwerpbesluiten die in 2023 ter inzage lagen. Deze zienswijzen gaan over onderwerpen als verkeersveiligheid, schade tijdens werkzaamheden en individuele situaties. “Alle binnengekomen zienswijzen zijn nauwkeurig bekeken door de bevoegde gezagen”, aldus een woordvoerder. “Samen met het projectteam van project Meanderende Maas is iedere vraag van een passend antwoord voorzien. Naar aanleiding van zienswijzen zijn er wijzigingen doorgevoerd in de plannen. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd omdat verdere uitwerking en aanvullend onderzoek geleid heeft tot verbetering van het ontwerp. De besluiten zijn nu allemaal vastgesteld en liggen ter inzage van donderdag 23 mei tot en met donderdag 4 juli 2024. Hiermee zet project Meanderende Maas een belangrijke stap richting de start van de uitvoering eind 2024.” Gedurende deze periode kan beroep worden ingesteld tegen de besluiten. Meer informatie daarop vind je op www.raadvanstate.nl.

Bijeenkomsten

Binnenkort vinden er twee inloopbijeenkomsten plaats waar men terecht kan met vragen over het project of de vastgestelde besluiten. Deze bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 4 juni en donderdag 6 juni van 16.00 tot 20.00 uur bij Acropolis in Megen aan het Broeder Everardusplein 1. Alle documenten zijn beschikbaar op www.meanderendemaas.nl/terinzage. Hier is ook de interactieve kaart te bekijken met alle maatregelen van project Meanderende Maas. Ook zijn de besluiten op afspraak digitaal in te zien op het kantoor van de bevoegde instanties. Voor een afspraak kunnen belanghebbenden contact opnemen via info@meanderendemaas.nl .