SINT BARBARA GILDE TE RAVENSTEIN INSTALLEERT NIEUWE GILDEBROEDER

Op vrijdag 4 december om 18.00 uur, tijdens een gildemis in de Sint-Luciakerk, start het gilde met de viering van het patroonsfeest. In deze viering zal Maarten Verbraak (16) t.o.v. het nagenoeg voltallige gilde als nieuwe gildebroeder worden geïnstalleerd.

Vervolgens werd de eed van trouw aan kerkelijk en wereldlijk gezag hernieuwd t.o.v. pastoor H. Spiertz en voorzitter van de dorpsraad Karin Sutherland.

Na het nuttigen van een aperitief zal het gildemaal worden genuttigd in het teerhuis van het gilde Stadsherberg de Keurvorst.

Het gilde is ook in de komende jaar weer bijzonder actief. In het weekeinde van 3-5 juni 2016 worden grote gildefeesten gehouden met als hoogtepunt de vrije gildedag met een kleine 40 gilden die in optocht door de straten van het stadje zullen trekken. Zie hiervoor www.gildefeestenravenstein.nl.

Wout Heessen, maandeken