SCHETSPLAN BLEEK

Op 25 september 2018 zendt Omroep Walraven een uitzending uit  over het “schetsplan Bleek” en ook in het Brabants Dagblad is hierover gepubliceerd. Het “schetsplan Bleek” is een plan van enkele individuele inwoners van Ravenstein waarin zij aangeven hoe het gemeenschapshuis op een historisch verantwoorde wijze ingepast kan worden op het voormalige hoornwerk (Bleek), wat zij zien als de beste locatie voor een nieuw gemeenschapshuis. Om iedereen de gelegenheid te geven dit plan eens rustig en in zijn geheel te bekijken, wordt het schetsplan hier voor u beschikbaar gesteld.

Klik hier voor het schetsplan Bleek